VisitSvishtov
Официалната туристическа страница на град Свищов


Свищов-владение на султанката и център на Възраждането

Свищов е сред българските градове, паднали най-късно под османско владение. Въпреки малкия си гарнизон крепостта дръзко се противи на обсаждащите я многочислени войски, чиято мисия е подчиняването на крайдунавските градове.

Западни историци отбелязват по-късно, че Свищов е с особен статут на собственост на султанката, което носи привилегии на града. През този период е най-големият разцвет на града, който е портата на Османската империя на запад, обслужваща търговските и културните връзки на държавата, стъпила на три континента с европейските страни. Свищов се е ползвал с привилегии, което се потвърждава от думите на Симперит, монах от Ордена на Св. Бенедикт. Той разказва, че на 27.12.1699 г. се настанил в големия турски град Свищов. Градът бил принадлежност на султанката, на която плащали всяка година 12 000 талера. Затова градът е бил привилегирован и се е ползвал с независимо управление във финансово и административно отношение.

През 15 в. той придобива особено търговско значение и с времето се утвърждава като удобен пристан и брод на Дунава. Не случайно към него води добре поддържан път през цяла Влахия, наричан официално в румънските извори от началото на 14 в. “Свищовски път”.

В началото на 16 в. градът, като султански хас, дава около 65 000 акчета годишно на държавната хазна - повече отколкото постъпленията на Търново, Враца, Ловеч и Шумен.

В края на 18 в. Свищов е значително търговско селище и център на стопанския живот в придунавската част на империята, той се превръща в главен център на размяна и износ за почти цяла Северна България, Македония и Тракия. На пристанището е построена дървена скеля с много складове- най-големите и най-модерните по българското дунавско и черноморско крайбрежие.

През 60-те и 70-те години на 19 в. Свищов става център на т. нар “Платнена дунавска флота”. Заедно с параходите на Австрийския лойд по Дунава е пуснат параходът на "Дунавско вапорско дружество" с главен акционер свищовския търговец Николаки Станчов, с което се поставя началото на българското дунавско параходство.

В годината на Освобождението (1878 г.) свищовското пристанище заема първо място по износ на стоки за Англия, Франция, Италия и Германия. Благодарение на търговията и занаятчийството още в края на 18 в. и началото на 19 в. външните черти на града се променят. Наред с характерните за турските градове ориенталски здания, забогателите търговци и занаятчии издигат масивни двукатни къщи, строят се църкви, чешми и др. През 19 в. градът наброява над 20 000 жители. Бързото разрастване на населението, развитието на занаятите в следствие на размяната в града и бързото разширение на външнотърговските връзки налага откриването на нови, светски училища и стопански организации. Предприемчивите свищовски първенци успяват да привлекат в града видни просветители и книжовници като Неофит Бозвели, Емануил Васкидович, Христаки Павлович, Георги Владикин, Янко Мустаков, Тодор Хрулев, Стефан Попов и мн. др.

В Свищов отваря врати Първото българско светско училище на Ем. Васкидович в 1815 г. В 1873 г. Димитър Шишманов отваря Първото частно търговско училище, а през 1883 г. Никола Живков основава Първата забавачница за деца “Детска мъдрост”. В 1884 г. тук се открива и Първата държавна търговска гимназия. Тук е написан първият учебник по математика от Христаки Павлович от 1833 г., негов е и първият учебник по история "Царственик" от 1835 г. Тук през 1868 г. запява първият български певчески хор на Янко Мустаков. Пръв дарение за родния си град прави свищовецът Филип Сакелариевич още в 1812 г., примерът му е последван от десетки родолюбиви негови съграждани, сред чиито имена се открояват тези на Димитър Хадживасилев, с чието дарение през 1895 г. е построена новата сграда на Държавната търговска гимназия, Еленка и Кирил Аврамови, с чийто дарителски жест е построена сграда за читалище с театър. Видният търговец Димитър Апостолов Ценов, живеещ в Швейцария, е завещал цялото си състояние за построяване и поддържане на търговска академия от европейски тип, оформила бъдещия облик и дух на града.
Свищов на картата
Свищов на картата
Електронен бюлетин
 
Архив

Календар на проявите16.05.2014 изминало
Откриване на Нове
Осми фестивал на античното наследство "Орел на Дунав" и откриване на проект "Нове - сърцето на легиона"

22.09.2011 изминало
СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011
Програма на празниците на града "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011"

27.05.2011 изминало
Четвърти фестивал на Античното наследство
Четвъртият фестивал на античното наследство ще се проведе в периода от 27-ми до 29-ти май в Свищов. Подробности на сайта на фестивала http://www.EagleOnTheDanube.org

Календар на проявите
Съвет по туризъм
гр. Свищов

за контакт