VisitSvishtov
Официалната туристическа страница на град Свищов


Нове - забравената столица на готите.

Великото преселение на народите внася поврат в развитието на античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове е център на готските федерати в римската империя.

Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците между немските племена, скитските народи, славяните и Рим, а по-късно Византия.

Първите готски нашествия в Мизия са от първата половина на 3 в. В 250-251 г. готският вожд Книва нахлува в балканските провинции, превзема столицата на провинция Тракия Филипополис и разбива войските на Деций, който става първият убит в сражение римски император. По време на същия поход въпреки обсадата на Нове от войските на Книва, крепостта успешно се защитава и не пада в ръцете на готите. През следващите десетилетия следват още няколко готски нашествия в Мизия. В 376 г. те получават статут на федерати и се заселват в границите на Римската империя с разрешението на император Валент. Същите тези федерати организират нееднократно бунтове, като за дълъг период от време стават пълновластни господари в провинциите Мизия, Тракия, Хемимонт и Македония. Най-успешният водач на подобни бунтове е Аларих I, издигнат от тракийските готи и други германски племена за крал, който в 410 г. превзема за пръв път сърцето на античния свят Рим.

От средата на 4 в. готи-християни се заселват в Долна Мизия след като започват гонения на християни в готските земи на север от Дунава. Техен епископ и водач е Вулфила, който създава готската азбука и превежда за пръв път Светото писание на готски език. Вулфила е мисионер и покръства не само готи, но и други жители на местните територии, участва в няколко вселенски църковни събора и е един от видните поддръжници на арианството. Мизийските готи са първите покръстени представители на германски племена и създават почвата за християнизация и на други германски племена - гепиди, вандали, руги.

Остготите се появяват на територията на Римската империя през 5 в., когато под натиска на хуните преминават през р. Дунав. В балканските провинции се разполага компактно население от източни готи, присъединили се към своите западни братя, заселили се тук преди век - два. След 456 г. готите формират кралство в Панония, обединявайки бивши хунски остготи и вестготи под предводителството на Тюдемир. Към 473 г. панонските готи се преместват в Македония, където на мястото на починалия Тюдемир за водач е избран синът му Теодорих, покъсно известен като Теодорих Велики. Той повежда своите хора към Долна Мизия и прави нов опит за образуване на кралство в 474-476 г. Поради благоприятното стратегическо положение Теодорих избира Нове за своя резиденция и столица на готското кралство в периода от 476 до 488 г. сл.Хр.В 483 г. Теодорих е признат за армейски генерал и патриций от император Зенон, а следващата година е избран за консул и е дарен с крайдунавска Дакия и части от Долна Мизия. От Нове Теодорих води преговори с Константинопол, постигайки договореност да господства и да представлява императора в Рим, ако победи завзелия по-рано вечния град Одоакър. Така в 488 г. оттук започва знаменития поход на Теодорих към Рим, завършил с падането на Западната римска империя под управлението на остготския владетел.

Готите разтърсват устоите на римската империя и пишат световната история, а балансираното и мъдро управление на Теодорих Велики се оценява от редица анализатори като светъл лъч в тъмното средновековие. В продължение на около век център на новата готскоиталийска държава е Равена - най-разкошното и бляскаво кралство на готите. На Теодорих историята дължи легендарната Библия на Вулфила, безценен паметник на готската писменост - най-старата немска азбука и на християнизацията на немските племена. Библията на Вулфила (Codex Argenteus), съхранявана днес в Упсала (Швеция), е копие на превода на готския епископ от времето на готското кралство в Равена и е образец на народната реч на готите, претворена върху пурпурни страници със златни и сребърни букви. Величието на готския владетел се засвидетелства от факта, че Теодорих е прототип на Дитрих фон Берн в старогерманския епос “Песента на нибелунгите”. Дитрих е един от найсмелите рицари в сагата, заедно с Hildebrand, Waltharius (Walter), Gunther и Hagen.


Свищов на картата
Свищов на картата
Електронен бюлетин
 
Архив

Календар на проявите16.05.2014 изминало
Откриване на Нове
Осми фестивал на античното наследство "Орел на Дунав" и откриване на проект "Нове - сърцето на легиона"

22.09.2011 изминало
СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011
Програма на празниците на града "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011"

27.05.2011 изминало
Четвърти фестивал на Античното наследство
Четвъртият фестивал на античното наследство ще се проведе в периода от 27-ми до 29-ти май в Свищов. Подробности на сайта на фестивала http://www.EagleOnTheDanube.org

Календар на проявите
Съвет по туризъм
гр. Свищов

за контакт