VisitSvishtov
Официалната туристическа страница на град Свищов


Сблъсъкът на цивилизациите - как Рим пази границите си

На 4 км. източно от Свищов се намира римския легионен лагер Нове. Първоначално укреплението е с площ 17 ха и се издига непосредствено до високия дунавски бряг, по-късно крепостта е разширена на изток с още 10 ха.

 

Римският легионен лагер Нове е най-добре проученият и запазен военен лагер в граничните североизточни провинции на империята. По времето на Император Август в земите покрай Долен Дунав е изпратен Марк Луциний Крас, успял да подчини местните тракийски племена в 30 г.пр.Хр. Провинция Мизия е основана около 15 г.сл.Хр. По времето на Император Домициан (85-86 г.сл.Хр.) тя е разделена на Горна и Долна Мизия, като границата между тях върви по течението на река Цибрица. Формирана е римска отбранителна линия, защитаваща имперските интереси по бреговете на река Дунав и на Черно море. Нове е важна част от тази линия, състояща се от наблюдателни кули и крепости, в които се настаняват военни части - кохорти, али и легиони. Армията ползва Дунавския път, свързващ всички военни укрепления по Дунав до делтата на реката. Основната причина за военното присъствие тук са както извоюваните земи и природни ресурси, така и възможностите за защита на Тракия и Македония пред непрестанната заплаха от идващите от изток племена.

 

Римският легионен лагер Нове възниква като седалище на VIII Августов легион около 45 г.сл.Хр. След около 25 години тази военна част е заменена от I Италийски легион. Укреплението е с правоъгълна форма с размери 485 м на 365 м и е издигнато непосредствено до високия дунавски бряг. Първоначално лагерът е укрепен с широк 4 м, изграден от кирпичи вал. През 41 м са построени дървени кули с рамери 6х3 м. Впоследствие отсичайки външното лице на вала е построена каменна стена, широка 1,5 м. Добавени са нови каменни кули от вътрешната страна. Всяка стена има укрепена порта, а северната порта води към пристанище под крепостта. В края на 3-ти и началото на 4-ти век крепостта е разширена на изток с още 10 ха., стените са удебелени и са изградени нови външни кули. Вътре, зад крепостните стени са разположени щабът на легиона, военната болница, офицерските жилища, легионната баня, войнишките бараки, жилището на командира на легиона и бараките на помощните войски. Извън крепостните стени, западно и югозападно от тях е било разположено цивилно селище (canabae), в което са живеели ветерани от войската, търговци, занаятчии и техните семейства. Това селище вероятно е било зависимо от военните власти.

 

Една от най-импозантните сгради открити в лагера е Принципията - щабът на легиона. Тя се намира в неговата средна част и има правоъгълна форма с размери 105 х 59 м. Тук са открити много постаменти за статуи, надписи, части от бронзови статуи, монетно съкровище от началото на IV в. и един от редките скулптурни портрети на император Каракала (211-217 г.)

 

Валетудинариумът ( военната болница ) се намира в лявата предна част на лагера и граничи на север с вътрешната улица (Via Sagularis), която обикаля целия лагер. Входа към болницата е на източната страна на улицата, която тръгва от северната порта към Принципията (щаба на легиона). Входът е бил оформен като портик към споменатата улица. Болницата има почти квадратен план : 81,90 м. изток -запад х 72,90 м. северюг. Тя се състои от редица верижни помещения, обикалящи четирите страни, и от втора вътрешна по-малка редица. Те са отделени една от друга от коридор, широк 5,40 м. Вътре, в средата на сградата е имало двор с размери 42,40 х 32,60 м. Той е бил ограден с колонада. В него се намира малко светилище - 4 х 4 м., посветено на боговете на здравето Асклепий и Хигия. Редиците от помещения се състоят от редуващи се две големи болнични стаи (5х5м.) с коридор между тях, който е служел за санитарно помещение. Във всяка двойка стаи можели да стационират десет души (2х5). В двора се е влизало посредством входове от северозапад и югозапад. Сградата е била снабдена с водопроводна и канализационна система, а в северозападния ъгъл е разкрита Latrina (тоалетна). Изграждането на болницата е станало през Траяново време и продължило до средата на II в. сл.Хр. Засега се предполага, че тази постройка е била използвана до управлението на император Каракала - 211 -217 г. сл. Хр.

 

Пасажът от жилищата на висшите офицери на легиона е проучен в западната предна част на лагера.Открита е голяма каменна сграда тип “градска вила” от началото на 2 в. с площ около 1600м2. В нея са намерени едни от най-ранните находки в Нове- монети, вносни стъклени и керамични съдове. Легионната баня (Thermae legionis) е открита западно от Принципията и заема почти цял квартал. Има западно изложение, съобразно римския обичай ходенето на баня да става следобед. В различни части са открити пещи, където в медни казани е затопляна водата и е подаван горещ въздух за подовото и стенното отопление. Открити са помещенията за къпане с топла и хладка вода и потилнята, както и гимнастическа площадка и открит басейн със съблекалня.

 

На стотина метра западно от крепостната стена е разкопана единствената засега сграда извън лагера (villa extra muros). Нейните помещения са разположени около вътрешен двор с басейн. Построена е през 2 в. и опожарена в средата на 3 в. при нашествията на готите. Предполага се, че е служела за резиденция на Легата (командира) на легиона. Сред многото материали, намерени в нея, голям интерес представляват двете бронзови статуи на мъже в естествен ръст, издигащи се във вестибюла й. 

 

На 2 км. източно от Нове, в местността Острите могили е намерено друго селище, за което се предполага, че в края на II в. получава статут на град – муниципиум. Тази поселищна двойственост е много характерна за граничните области и се обяснява със строгото разделение между цивилната и военната юрисдикция. В резултат на военноадминистративните реформи на императорите Диоклециан и Константин Велики (края на 3 в. - началото на 4 в.) военният лагер постепенно се превръща в град-крепост със смесено военно и цивилно население. Тези промени водят до изменение на градоустройствения и архитектурен облик на населеното мястостроят се нови жилищни сгради, занаятчийски работилници и църкви.

 

В Нове могат да се видят свидетелства за масови покръствания, полагащи началото на християнството по тези земи. След Миланския едикт на император Константин от 313 г. християнството става официална религия в Римската империя. Този момент се отразява в изоставянето на старите езически храмове и създаването на нови култови сгради - църкви и базилики. Като епископски град през 5-6 в. сл. Хр. в Нове се строят множество църкви. Понастоящем се проучва една от най-големите базилики на Балканския полуостров от втората половина на 5 в., чийто мраморен амвон е изграден по поръчка и със средства на императорския двор в Константинопол. Северно от голямата базилика е разположен епископския дворец с баня, жилищни помещения и малка базилика. 

 

Между провинцията и Рим съществува силна симбиоза и взаимноизгодни отношения. Рим стимулира селското стопанство и търговията, повишава жизнения стандарт и насърчава урбанизацията, въвежда римската култура и изкуство. В замяна Мизия снабдява империята със зърно, местните жители осигуряват и войници за отбраната на границите.

 

Рим губи контрол върху Мизия в 395 г.сл.Хр., след смъртта на Император Теодосий, когато атаките на готите са всекидневие. Рим няма вътрешната сплотеност и военни ресурси за защита на североизточните граници. Империята губи важна военна отбранителна линия и започва да губи големи територии.

 

До началото на 7 в., когато са последните писмени вести за Нове, той остава с важно военно, търговско и религиозно значение за византийци и готи.
Свищов на картата
Свищов на картата
Електронен бюлетин
 
Архив

Календар на проявите16.05.2014 изминало
Откриване на Нове
Осми фестивал на античното наследство "Орел на Дунав" и откриване на проект "Нове - сърцето на легиона"

22.09.2011 изминало
СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011
Програма на празниците на града "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011"

27.05.2011 изминало
Четвърти фестивал на Античното наследство
Четвъртият фестивал на античното наследство ще се проведе в периода от 27-ми до 29-ти май в Свищов. Подробности на сайта на фестивала http://www.EagleOnTheDanube.org

Календар на проявите
Съвет по туризъм
гр. Свищов

за контакт