VisitSvishtov
Официалната туристическа страница на град Свищов


С автобус

Пристигане

ДЕЙСТВАЩИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

(по азбучен ред на дестинацията) 

 

За справки:

Автогара Свищов: 0631 (код на Свищов) / 60 725

 

 

БЕЛЕНЕ

 

За справки:

Белене – Свищов

08:00 ч. - ЕТ „Рени - П. Г.”

15:00 ч. - ЕТ „Рени - П. Г.”

14:00 ч. – външна фирма

17:30 ч. – външна фирма

 

Свищов –Белене

07:00 ч. - ЕТ „Рени - П. Г.”

12:30 ч. - ЕТ „Рени - П. Г.”

16:00 ч. – външна фирма

18:30 ч. – външна фирма

 

Автогара Свищов

 

 

 

 

 

БУРГАС

  

Бургас – Свищов

15:00 ч. – външна фирма

 

Свищов – Бургас

06:15 ч. –външна фирма

 

Автогара Бургас: 056 / 83 14 27

 

 

БЯЛА

  

Бяла – Свищов

12:30 ч. – ЕТ „Румян Божанов”

11:30 ч. – ЕТ "Зорница"

17:10 ч. – ЕТ "Зорница"

 

Свищов – Бяла

07:35 ч. – ЕТ „Румян Божанов”

08:30 ч. - ЕТ "Зорница"

14:00 ч. - ЕТ "Зорница"

 

Автогара Бяла: 0817 / 7 27 93

ЕТ „Зорница”: 0885 323 109

ЕТ „Румян Божанов”: 0887 557 895

 

ВАРНА

  

Варна – Свищов

15:00 ч. - ЕТ „Дина - П. Ламбев”

 

 

Свищов – Варна

6:00 ч. - ЕТ „Дина - П. Ламбев”

 

 

Автогара Варна: 052 / 74 83 49ЕТ

„Дина - П. Ламбев”: 0885 860 083

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  

Велико Търново – Свищов

06:30 ч. – външна фирма

07:00 ч – външна фирма

07:00 ч. - външна фирма

08:00 ч. – външна фирма

08:30 ч. -  външна фирма

09:00 ч. - ЕТ „Румян Божанов”

10:00 ч. - „ДА 2” ЕООД

11:00 ч. - ЕТ "СВВ- В. Великов”

11:30 ч. - ЕТ „В. Горанов”

12:00 ч. - ЕТ "МАК - Д. Крумов"

14:00 ч. -  външна фирма

14:30 ч. - ЕТ "Никол"

15:00 ч. -  външна фирма

16:00 ч. - „ДА 2” ЕООД

17:00 ч - ЕТ „В. Горанов”

17:30 ч. - ЕТ „В. Горанов”

  

 

 

 

 

 

 

Свищов – Велико Търново

06:00 ч. (през Козловец) – ЕТ „Румян Божанов”

06:30 ч. (през Павликени) - ЕТ "Никол"

06:30 ч. (през Х. Димитрово) - ЕТ "СВВ- В. Великов”

07:00 ч. (през Х. Димитрово) - „ДА 2” ЕООД

08:00 ч. (през Козловец) - ЕТ „В. Горанов”

08:30 ч. (през Козловец) - ЕТ "МАК - Д. Крумов"


09:00 ч. (през Х. Димитрово) –  външна фирма


10:00 ч. (през Х. Димитрово) –  външна фирма


11:00 ч. (през Козловец) -  външна фирма


11:30 ч. (през Козловец) -  външна фирма12:00 ч. (през Х. Димитрово)- „ДА 2” ЕООД

13:00 ч. (през Козловец) -  външна фирма14:00 ч. (през Козловец) - ЕТ „В. Горанов”

15:00 ч. (през Х. Димитрово) - ЕТ „В. Горанов”

17:00 ч. (през Козловец) -  външна фирма

17:30 ч. (през Козловец) -  външна фирма

 

Автогара Велико Търново: 062 / 64 09 08

ЕТ „МАК - Д. Крумов”: 0888 835 159

ЕТ „Никол”: 0898 786 829

ЕТ „СВВ- В. Великов”: 0888 729 472

ЕТ „Румян Божанов”: 0887 557 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАБРОВО

  

Габрово – Свищов

08:30 ч. – външна фирма

15:15 ч. - ЕТ „Кр.Петков 64”

 

Свищов – Габрово

06:00 ч. - ЕТ „Кр.Петков 64”

16:00 ч. – външна фирма

 

Автогара Габрово: 066 / 80 55 66

ЕТ „Кр. Петков 64”: 0888 216 582

 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

  

Горна Оряховица – Свищов

11:20 ч – ЕТ „Румян Божанов”

18:00 ч. - ЕТ “Експрес Г.Енчев”

 

 

Свищов – Горна Оряховица

07:30 ч. – ЕТ „Румян Божанов”

15:30 ч. - ЕТ “Експрес Г.Енчев”

 

 

 

Автогара Горна Оряховица: 0618 / 6 06 97

ЕТ „Експрес - Г. Енчев”: 0888 632 025

ЕТ „Румян Божанов”: 0887 557 895   

 

ДОБРИЧ

  

Добрич - Свищов

07:30 ч. (в дните четвъртък, петък, неделя и понеделник) – външна фирма

 

Свищов – Добрич

15:00 ч. (в дните четвъртък, петък, неделя и понеделник) – външна фирма

 

Автогара Добрич: 058 / 60 05 58

 

 

КОЗЛОДУЙ  

Козлодуй – Свищов

07:00 ч.

 

Свищов – Козлодуй

14:00 ч.

 

Автогара Козлодуй: 0973 / 8 09 17

 

КРИВИНА  

Кривина – Свищов

05:50 ч. - „ДА 2” ЕООД

07:00 ч. - ЕТ "Силвена"

11:30 ч. - ЕТ "Силвена"

17:00 ч. - ЕТ "Силвена"

 

Свищов – Кривина

06:00 ч. - ЕТ "Силвена"

10:30 ч. - ЕТ "Силвена"

15:30 ч. - ЕТ "Силвена"

17:20 ч. - „ДА 2” ЕООД

 

ЕТ „Силвена”: 0885 024 296

 

 

 

 

 

ЛЕВСКИ  

Левски – Свищов

15:30 ч. – „Феникс 2” ООД

 

 

Свищов – Левски

11:00 ч. – „Феникс 2” ООД

 

 

Автогара Левски: 0650 / 8 23 76

„Феникс 2” ООД Свищов:  0888 622 448

 

НИКОПОЛ  

Никопол – Свищов

07:20 ч. – външна фирма

11:30 ч. - „ДА 2” ЕООД

17:30 ч. - „ДА 2” ЕООД

 

 

Свищов – Никопол

07:45 ч. - „ДА 2” ЕООД


13:30 ч. – външна фирма

15:30 ч. (в петък и неделя) - „ДА 2” ЕООД

 

Автогара Свищов

 

 

 

 

 

ПАВЛИКЕНИ  

Павликени – Свищов

12:30 ч. - „ДА 2” ЕООД

18:00 ч. - „ДА 2” ЕООД

15:00 ч. (петък, събота и неделя) – външна фирма

 

 

Свищов – Павликени

10:00 ч. - „ДА 2” ЕООД

15:00 ч. - „ДА 2” ЕООД


17:30 ч. (петък, събота и неделя) – външна фирма

 

 

Автогара Павликени: 0610 / 5 26 51

 

 

 

 

 

ПЛЕВЕН  

Плевен – Свищов

07:00 ч. – външна фирма

08:20 ч. – външна фирма

11:00 ч. – ЕТ „В. Русанов”

12:30 ч. – „Феникс 2” ООД

13:30 ч. – външна фирма

15:15 ч. – външна фирма

16:15 ч. – ЕТ „В. Русанов”

17:15 ч – ЕТ „В. Русанов”

 

Свищов – Плевен

07:00 ч. – ЕТ „В. Русанов”

08:00 ч. – „Феникс 2” ООД

10:00 ч. – ЕТ „В. Русанов”

11:00 ч. – външна фирма

12:30 ч. – външна фирма

13:30 ч – ЕТ „В. Русанов”

16:00 ч. – външна фирма

18:00 ч. – външна фирма

 

Автогара Плевен: 064 / 82 29 61

ЕТ „В. Русанов”: 0888 885 682

„Феникс 2” ООД Свищов:  0888 622 448  

 

 

 

 

 

РУСЕ  

Русе – Свищов

06:00 ч. –  външна фирма

07:00 ч. –  външна фирма

08:00 ч. –  външна фирма

09:00 ч. –  външна фирма

10:00 ч. – „Феникс 2” ООД

11:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

12:00 ч. –  външна фирма

13:00 ч. –  външна фирма

14:00 ч. –  външна фирма

15:00 ч. – „Феникс 2” ООД 

16:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

17:00 ч. - ЕТ "Алекс"

17:30 ч. – ЕТ „Р. Божанов”

 

Свищов – Русе

07:00 ч. – „Феникс 2” ООД 

08:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

09:00 ч. –  външна фирма

10:00 ч. –  външна фирма

11:00 ч. –  външна фирма

12:00 ч. – „Феникс 2” ООД 

13:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

14:00 ч. - ЕТ "Алекс"

14:30 ч. –  външна фирма

15:00 ч. –  външна фирма

15:30 ч. – ЕТ „Р. Божанов”

16:00 ч. –  външна фирма

17:00 ч. –  външна фирма

 

Автогара Русе-Юг: 082 / 82 81 51

ЕТ „Експрес - Г. Енчев”: 0888 632 025

ЕТ „Румян Божанов”: 0887 557 895

„Феникс 2” ООД Свищов:  0888 622 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕВЛИЕВО  

Севлиево – Свищов

07:30 ч. – външна фирма

 

Свищов – Севлиево

14:00 ч. – външна фирма

 

Автогара Севлиево: 0675 / 3 36 27

 

СОФИЯ  

София - Свищов

7:00 ч. - Транс 5

9:00 ч. - Транс 5

11:00 ч. - Транс 5

15:00 ч. - Юнион Ивкони

16:00 ч.- Уърлд холидей

16:30 ч. - Етап адрес

 

Свищов – София

5:00 ч. - Юнион Ивкони

6:00 ч. - Етап адрес

6:30 ч. - Уърлд холидей

14:20 ч. - Транс 5

15:20 ч. (зимно 15:10) - Транс 5

16:40 ч. (зимно 16:15) - Транс 5

 

Автогара София: 02 / 813 31 43; 813 31 50; 813 31 60; 813 32 83

Етап адрес офис Свищов: 0631 / 6 08 78 

 

 

 

 

ТРОЯН  

Троян – Свищов

10:00 ч. – „Феникс 2” ООД

13:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

16:30 ч. – „Феникс 2” ООД

 

Свищов – Троян 

07:00 ч. – „Феникс 2” ООД

10:00 ч. - ЕТ "Експрес - Г. Енчев"

13:00 ч. - (през Петокладенци) – „Феникс 2” ООД

 

Автогара Троян: 0670 / 6 21 72ЕТ

„Експрес - Г. Енчев”: 0888 632 025

„Феникс 2” ООД Свищов:  0888 622 448 

 

ОБИКОЛЕН МАРШРУТ

 

 

Свищов - Божурлука- Стежерово –Петокладенци – Татари - Свищов

06:30 ч. и 17:30 ч. (в делнични дни) - „ДА 2” ЕООД

07:40 ч. и 17:30 ч. (в събота и неделя) - „ДА 2” ЕООД

Автогара Свищов

 

 

 

Общинска транспортна схема

Автобусна линияот Свищовза СвищовВъншна фирма
70Свищов - Ореш06:30, 12:15, 13:45, 16:25, 18:00, 18:4505:30, 06:30, 06:45, 07:30, 13:30, 17:30„ДА 2” ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
71Свищов - Ореш07:30, 09:30
11:30, 13:30
15:30, 19:40
06:10, 08:30
10:30, 12:30
14:30, 19:00
 ЕТ „Кр. Петков 64”
0888216582;
0887531051
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
72Свищов - Ореш 08:30, 10:30,
14:30, 17:30
 
09:30, 11:30,
15:30,18:30
 ЕТ „СВВ-В. Великов”
0888729472
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
73Свищов - Царевец06:30
08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 14:30, 15:30
07:00,
09:00,10:00, 11:00,12:00, 15:00,16:00
„ДА 2” ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6 07 25
74Свищов - Б. Сливово09:00, 12:00, 16:4007:20, 10:30, 14:30ЕТ „Торнадо 2000-Кр. Иванов”
0886834101
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
75Свищов - Б. Сливово07:00, 12:30,
16:20,17:00,
17:30,19:30
06:10,06:50
08:00,13:30, 18:30, 20:10
 ДА 2ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6 07 25
76Свищов - Б. Сливово07:30, 11:00, 14:00, 18:3007:00, 09:00, 12:00, 17:30ЕТ "Цв. Ламбев"
0885830971
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
77№ 4 "АТ" Свилоза 12:00 12:30ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
78№ 4 "АТ" Свилоза09:3010:00ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
79Свищов - Вардим07:00, 12:00,  16:30, 18:00,  19:3006:20,08:00,
13:10,17:30, 20:10
ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6 07 25
80Свищов - Х. Димитрово16:3006:10не се обслужва
81Свищов - Х. Димитрово08:00, 11:30, 16:00, 17:3007:00, 08:30, 13:30, 16:30ЕТ "В. Анчев"
0886982885
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
82№ 1 жп гара - Студентски град (посреща влаковете)07:35, 11:22, 14:30, 19:00, 22:10 ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
83№ 8 от Свилоза (на отиване е специализиран) 07:00ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
84№ 10 от Свилоза (на отиване е специализиран)  07:00ДА 2"ЕООД
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
85№ 5 Студентски град – Корея
сезонна
08:00 08:30 ЕТЗорница"
0885323109
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
86№ 5 Студентски град – Корея
сезонна
18:0018:30ЕТЗорница"
0885323109
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
87Овча Могила - Морава (посреща влаковете)    
88Козловец - Свищов16:5006:30ЕТ "МАК - Д. Крумов"0888835159
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
89Свищов - Червена07:00, 17:0008:30, 18:30ЕТ “„В. Горанов”
 0889253561
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
90Свищов - Царевец - Б. Сливово - Драгомирово - Морава - Деляновци - Червена - Овча Могила - Драгомирово - Б. Сливово - Царевец - Свищов06:20, 17:30
зимно и 17:45 ч. лятно
07:50, 19:00 ч. зимно и 19:15 ч. лятноЕТ “В. Русанов”
0888885682
Авт-раСв-в
0631/6-07-25
Забележка:

Разписанията с получер шрифт се изпълняват от външна фирмаи на насрещните общини.
  

 


Свищов на картата
Свищов на картата
Електронен бюлетин
 
Архив

Календар на проявите16.05.2014 изминало
Откриване на Нове
Осми фестивал на античното наследство "Орел на Дунав" и откриване на проект "Нове - сърцето на легиона"

22.09.2011 изминало
СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011
Програма на празниците на града "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2011"

27.05.2011 изминало
Четвърти фестивал на Античното наследство
Четвъртият фестивал на античното наследство ще се проведе в периода от 27-ми до 29-ти май в Свищов. Подробности на сайта на фестивала http://www.EagleOnTheDanube.org

Календар на проявите
Съвет по туризъм
гр. Свищов

за контакт